Çocuk HaklarıPsikolojide Lisansüstü Eğitim KılavuzuSesimi DuyunBasında
   Buradasınız: >

PSİKOLOJİDE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM KILAVUZU

İÇİNDEKİLER
Önsöz
Giriş
Lisansüstü Eğitim Nedir?
Başvurulacak Programı Nasıl Seçmeli?
Yurt Dışı Başvurularda Dikkat Edilecek Önemli Noktalar
Türkiye'de Lisansüstü Eğitime Başvuru
Türkiye'de Psikoloji ve Yakın Alanlardaki Lisansüstü Eğitim Programları
Ders Notu Ortalaması Nasıl Değerlendirilir?
Mülakat nedir, ne değildir?
İleriyi düşünen lisans öğrencilerine tavsiyeler
Lisansüstü Eğitim Başvuru Takvimi
Kaynaklar
Kılavuzu Yayına Hazırlayanlar
EK 1: Doktora Başvuru Süreci
EK 2: Kanada'da Danışmanlık Yüksek Lisansı
 
Ana Sayfa

TÜRKİYE’DE PSİKOLOJİ VE YAKIN ALANLARDAKİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMLARI

 

Bu bölümde elimizden geldiğince Türkiye’deki lisansüstü programlar hakkında geniş bilgi sunmaya çalıştık. Ancak göreceğiniz üzere bu bilgiler bile görece kısıtlı olacak. Ayrıca bu bilgilerin yıldan yıla değişebileceğini de gözönünde bulundurarak, başvurmaya karar verdiğinizde verilen bilgileri kontrol etmeyi ihmal etmeyin.

Aşağıda Türkiye’de psikolojide ve yakın alanlardaki lisansüstü eğitim programlarının çok kesin olmayan bir listesini bulabilirsiniz.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Üniversite Boğaziçi Üniversitesi
Fakülte veya Bağlı Olduğu Enstitü Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bölüm Psikoloji Bölümü
Açılan Program Adı/ Bitirme Derecesi Klinik Psikoloji, Psikolojik Bilimler/ M.A.
Kaç Senede Bu Dereceyi Veriyor ? İki yıl
Üniversitenin websitesi http://www.boun.edu.tr
Programı (ya da bölümü) tanıtan websitesi http://www.boun.edu.tr/scripts/
dept.asp?DeptID=PSY
Bölümün Posta Adresi Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, 80815, Bebek, İstanbul
Başvuruyla ilgili danışılabilecek telefon 212 – 358 15 40/2062 (yüksek lisans danışmanı)
Başvuruyla ilgili danışılabilecek e-posta adresi ataca@boun.edu.tr
Başvuru için Gerekli Belgeler  
     LES isteniyor, LES yerine GRE olabilir
     Dil sınavı TOEFL 213+TWE 4.5, üniversitenin kendi sınavı da alınabilir, İngilizcesi yeterli olmayan adaylar için çok az sayıda kontenjan var
     Başvuru ücreti var
     Mülakat var
     Not ortalaması 2.5
     Bilim sınavı var
     Referans mektubu 2 adet
     Niyet mektubu isteniyor
Başvuru için önemli tarihler Başvuru tarihleri Kayıt İşleri Müdürlüğü'nden öğrenilebilir. Sınav tarihleri, yazılı sınav 12 Ağustos 2002 saat 10:00, sözlü sınav 14 Ağustos 2002 saat 10:00 olarak belirlenmiştir.
Ek Bilgiler  
Finans/ Araştırma Görevlisi Kadrosu Var mı ? İlk seneden sonra araştırma görevli kadrosuna başvurulabilir.
Program Düzenli Olarak Her Sene Açılıyor mu ? evet
Tavsiyeler Sınavlara hazırlanan adaylar Psikolojiye Giriş, Araştırma Yöntemleri ve sınava gireceği alan ile ilgili giriş düzeyindeki kitaplardan yararlanabilirler. Bölümün sınava hazırlanmak konusunda belirlediği herhangi bir kitap listesi yoktur.

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki Programlar

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans

Açılan program adı/bitirme derecesi Klinik psikoloji/Yüksek lisans
Kaç senede bu dereceyi veriyor ? İki yıl
Program Kontenjanı  
     1998  (başvuru sayısı 90)
     1999  (başvuru sayısı 90)
     2000  (başvuru sayısı 90)
     2001  (başvuru sayısı 90)
     2002 (öngörülen)  (başvuru sayısı 90)
Başvuru için gerekli koşullar  
     LES LES yerine GRE sonucu da verilebilir.
     Bilim sınavı Yok
     İngilizce yeterlilik
  • Yazılı TOEFL: en az 550 + TWE 4,5
  • Bilgisayarlı TOEFL: en az 213 + TWE 4,5
  • IELTS

Bu sınavlara girmemiş adaylar Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu BUEPT sınavını almak zorundadırlar. İngilizcesi yeterli olmayan adaylar için kontenjan sınırlıdır (Klinik Psikoloji programı için 1, Psikoloji Bilimleri programı için 1).

     ÜDS 50
     Başvuru ücreti Var
     Mülakat Var
     Referans mektubu İki adet
     Niyet mektubu İki sayfayı geçmeyecek şekilde adayın başvurulan alanı seçme nedenleri, bu alan ile ilgili olarak bugüne kadar yaptığı çalışmalar, programdan beklentileri ve ileriye dönük amaçlarını içerecek biçimde olmalıdır.
     Diğer belgeler Dört yıllık not belgesi (mezuniyet not ortalaması en az 2.5 olmalıdır); Çıkış belgesinin veya diplomanın fotokopisi; Disiplin sicilini gösterir belge.
Başvuru için önemli tarihler Bahar dönemi (tarihler Şubatta açıklanır)
  Yazılı ve sözlü sınavların 2002 Nisan/Mayıs aylarında yapılması planlanmaktadır.
Ek Bilgiler  
1. Araştırma görevlisi kadrosu var mı ? Evet
2. Program her sene açılıyor mu ? Evet
3. Staj varsa nerede ve süreyle? Evet
4. Alttan ders alınıyor mu? Evet, psikoloji lisans derecesi olmayan adaylar 1yıl süre ile telafi dersleri alırlar. Telafi derslerinden yıl sonu genel not ortalaması 2.50 ve üzerinde olanlar yüksek lisans programına başlayabilirler. Telafi derslerinden herhangi birinden başarısız olanların ilişkileri kesilir.
Öğretim üyelerine nasıl ulaşabilirim?  
     Prof. Dr. Güler Fişek fisekgul@boun.edu.tr
     Yrd. Doç. Dr. Serra Müderrisoğlu serra@boun.edu.tr
     Yrd. Doç. Dr. Nur Yeniçeri yeniceri@boun.edu.tr

 Psikoloji Bilimleri Yüksek Lisans

Açılan program adı/bitirme derecesi Psikoloji Bilimleri /Yüksek lisans
Kaç senede bu dereceyi veriyor ? İki yıl
Program Kontenjanı  
     1998  (başvuru sayısı 90)
     1999  (başvuru sayısı 90)
     2000  (başvuru sayısı 90)
     2001  (başvuru sayısı 90)
     2002 (öngörülen)  (başvuru sayısı 90)
Başvuru için gerekli koşullar  
     LES LES yerine GRE sonucu da verilebilir.
     Bilim sınavı Yok
     İngilizce yeterlilik
  • Yazılı TOEFL: en az 550 + TWE 4,5
  • Bilgisayarlı TOEFL: en az 213 + TWE 4,5
  • IELTS

Bu sınavlara girmemiş adaylar Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu BUEPT sınavını almak zorundadırlar. İngilizcesi yeterli olmayan adaylar için kontenjan sınırlıdır (Klinik Psikoloji programı için 1, Psikoloji Bilimleri programı için 1).

     ÜDS 50
     Başvuru ücreti Var
     Mülakat Var
     Referans mektubu İki adet
     Niyet mektubu İki sayfayı geçmeyecek şekilde adayın başvurulan alanı seçme nedenleri, bu alan ile ilgili olarak bugüne kadar yaptığı çalışmalar, programdan beklentileri ve ileriye dönük amaçlarını içerecek biçimde olmalıdır.
     Diğer belgeler Dört yıllık not belgesi (mezuniyet not ortalaması en az 2.5 olmalıdır); Çıkış belgesinin veya diplomanın fotokopisi; Disiplin sicilini gösterir belge.
Başvuru için önemli tarihler Bahar dönemi (tarihler Şubatta açıklanır)
  Yazılı ve sözlü sınavların 2002 Nisan/Mayıs aylarında yapılması planlanmaktadır.
Ek Bilgiler  
1. Araştırma görevlisi kadrosu var mı ? Evet
2. Program her sene açılıyor mu ? Evet
3. Staj varsa nerede ve süreyle? Evet
4. Alttan ders alınıyor mu? Evet, psikoloji lisans derecesi olmayan adaylar 1yıl süre ile telafi dersleri alırlar. Telafi derslerinden yıl sonu genel not ortalaması 2.50 ve üzerinde olanlar yüksek lisans programına başlayabilirler. Telafi derslerinden herhangi birinden başarısız olanların ilişkileri kesilir.
Öğretim üyelerine nasıl ulaşabilirim?  
     Bilişsel Psikoloji  
     Yrd. Doç. Dr. Ali Tekcan tekcanal@boun.edu.tr
     Psikobiyoloji ve Öğrenme  
     Prof. Dr. Reşit Canbeyli canbeyli@boun.edu.tr
     Prof. Dr. Falih Köksal koksalfa@boun.edu.tr
     Gelişim Psikolojisi  
     Doç. Dr. Ercan Alp alpe@boun.edu.tr
     Prof. Dr. Ayhan Koç koc@boun.edu.tr
     Sosyal Psikoloji  
     Yrd. Doç. Dr. Bilge Ataca ataca@boun.edu.tr
     Prof. Dr. Hamit Fişek fisek@boun.edu.tr
     Prof. Dr. Diane Sunar dsunar@boun.edu.tr

ANKARA ÜNİVERSİTESİ
PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Üniversite Ankara Üniversitesi
Fakülte veya Bağlı Olduğu Enstitü Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bölüm Psikoloji Bölümü
Açılan Program Adı/ Bitirme Derecesi Klinik Psikoloji, Sosyal Psikoloji,  M.A.
Kaç Senede Bu Dereceyi Veriyor ? 2 yıl
Üniversitenin web sitesi http://www.ankara.edu.tr
Başvuruyla ilgili danışılabilecek telefon 312 - 362 22 93

EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMI

Üniversite Ege Üniversitesi
Fakülte veya Bağlı Olduğu Enstitü Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bölüm Psikoloji Bölümü
Açılan Program Adı/ Bitirme Derecesi Klinik Psikoloji /M.A.; Gelişim Psikolojisi /Ph.D.
Kontenjan (2001-2002) M.A. için 5, Ph.D. için 5
Üniversitenin web sitesi http://www.ege.edu.tr
Başvuruyla ilgili danışılabilecek telefon 232 - 342 49 50

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Üniversite Hacettepe Üniversitesi
Bölüm Psikoloji Bölümü
Açılan Program Adı/ Bitirme Derecesi Endüstri Psikolojisi, Gelişim Psikolojisi, Genel Deneysel Psikoloji, Sosyal Psikoloji, Klinik Psikoloji (Tezli ve Tezsiz), Psikometri, M.A. ve Ph.D.
Kontenjan (2001-2002) M.A. 16 kişi, Ph.D. 3 kişi
Üniversitenin websitesi http://www.hacettepe.edu.tr
Programı (ya da bölümü) tanıtan web sitesi http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/
bolumler/psikoloji/
Başvuruyla ilgili danışılabilecek telefon 312 - 305 50 50

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Üniversite İstanbul Üniversitesi
Fakülte veya Bağlı Olduğu Enstitü Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bölüm Psikoloji Bölümü
Açılan Program Adı/ Bitirme Derecesi Endüstri Psikolojisi, Klinik Psikoloji /M.A. (Doktora programı 2-3 yılda bir açılmaktadır)
Kontenjan (2001-2002) Endüstri Psikolojisi 9 kişi, Klinik Psikoloji 3 kişi
Üniversitenin websitesi http://www.istanbul.edu.tr
Başvuruyla ilgili danışılabilecek telefon 212 - 526 13 38 / 220

MERSİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Üniversite Mersin Üniversitesi
Fakülte veya Bağlı Olduğu Enstitü Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bölüm Psikoloji Bölümü
Açılan Program Adı/ Bitirme Derecesi Sosyal Psikoloji, M.A.
Üniversitenin websitesi http://www.sosbe.mersin.edu.tr
Başvuruyla ilgili danışılabilecek telefon 324 - 341 28 18

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMI

Üniversite Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Fakülte veya Bağlı Olduğu Enstitü Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bölüm Psikoloji Bölümü
Açılan Program Adı/ Bitirme Derecesi Endüstriyel Psikoloji, Sosyal Psikoloji, Klinik Psikoloji /M.S.; Sosyal Psikoloji, Klinik Psikoloji /Ph.D.
Bölümün posta adresi ODTÜ Psikoloji Bölümü 06531 Ankara
Üniversitenin websitesi http://www.metu.edu.tr
Programı/bölümü tanıtan web sitesi http://www.metu.edu.tr/home/www33/
Başvuruyla ilgili danışılabilecek telefon 312 – 210 31 82
Başvuruyla ilgili sorular için e-posta tgencoz@metu.edu.tr
Başvuru için gerekli belgeler  
                  LES var, %50 ağırlık
                  Dil sınavı isteniyor, İngilizcesi yeterli olmayan adaylar hazırlık okumak şartıyla kabul edilebilir
                  Mülakat var
                  Bilim sınavı yok
                  Referans mektubu isteniyor
                  Niyet mektubu isteniyor

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ndeki Programlar

Sosyal Psikoloji Yüksek Lisans

Açılan program adı/bitirme derecesi Sosyal psikoloji/Yüksek lisans
Kaç senede bu dereceyi veriyor ? İki yıl
Program Kontenjanı  
     1998 10
     1999 10
     2000 10
     2001 10 (başvuru sayısı 50)
     2002 (öngörülen) 10
Başvuru için gerekli koşullar  
     LES EA 50
     Bilim sınavı Yok
     İngilizce yeterlilik KPDS 60 (veya TOEFL)
     ÜDS 50
     Başvuru ücreti Var
     Mülakat Var
     Referans mektubu ODTÜ dışından başvurulardan isteniyor.
     Niyet mektubu İsteniyor
Başvuru için önemli tarihler Bahar dönemi
  Mülakatlar ve sonuçlar Haziranda
Ek Bilgiler  
1. Araştırma görevlisi kadrosu var mı ? Evet
2. Program her sene açılıyor mu ? Evet
3. Staj varsa nerede ve süreyle? Yok
4. Alttan ders alınıyor mu? Evet, psikoloji lisans derecesi olmayanlar alır.
Öğretim üyelerine nasıl ulaşabilirim?  
     Prof. Dr. Nuran Hortaçsu hortac@metu.edu.tr
     Prof. Dr. Olcay İmamoğlu eolcay@metu.edu.tr
     Yrd. Doç. Dr. Bengi Öner bengi@metu.edu.tr
     Doç. Dr. Nuray Sakallı nurays@metu.edu.tr
     Doç. Dr. Nebi Sümer nsumer@metu.edu.tr
Klinik Psikoloji Yüksek Lisans
Açılan program adı/bitirme derecesi Klinik psikoloji /Yüksek lisans
Kaç senede bu dereceyi veriyor ? İki yıl
Programı tanıtan web sitesi http://www.metu.edu.tr/~fgencoz/
iclinicprog.htm
Program Kontenjanı  
     1998 10
     1999 10
     2000 10
     2001 10 (başvuru sayısı 50)
     2002 (öngörülen) 10
Başvuru için gerekli koşullar  
     LES EA 50
     Bilim sınavı Yok
     İngilizce yeterlilik KPDS 60 (veya TOEFL)
     ÜDS 50
     Başvuru ücreti Var
     Mülakat Var
     Referans mektubu ODTÜ dışından başvurulardan isteniyor.
     Niyet mektubu İsteniyor
Başvuru için önemli tarihler Bahar dönemi
  Mülakatlar ve sonuçlar Haziranda
Ek Bilgiler  
1. Araştırma görevlisi kadrosu var mı ? Evet
2. Program her sene açılıyor mu ? Evet
3. Staj varsa nerede ve süreyle? Evet
4. Alttan ders alınıyor mu? Evet, psikoloji lisans derecesi olmayanlar alır.
Öğretim üyelerine nasıl ulaşabilirim?  
     Prof. Dr. Doğan Eker eker@metu.edu.tr
     Doç. Dr. Hürol Fışıloğlu fisil@metu.edu.tr
     Yrd. Doç. Dr. Faruk Gençöz fgencoz@metu.edu.tr
     Yrd. Doç. Dr. Tülin Gençöz tgencoz@metu.edu.tr
     Prof. Dr. Nuray Karancı karanci@metu.edu.tr
Endüstri Psikolojisi Yüksek Lisans
Açılan program adı/bitirme derecesi Endüstri psikolojisi/Yüksek lisans (tezli ve tezsiz)
Kaç senede bu dereceyi veriyor ? İki yıl
Program Kontenjanı  
     1998 10
     1999 10
     2000 10
     2001 10 (başvuru sayısı 90)
     2002 (öngörülen) 10
Başvuru için gerekli koşullar  
     LES EA 50
     Bilim sınavı Yok
     İngilizce yeterlilik KPDS 60 (veya TOEFL)
     ÜDS 50
     Başvuru ücreti Var
     Mülakat Var
     Referans mektubu ODTÜ dışından başvurulardan isteniyor.
     Niyet mektubu İsteniyor
Başvuru için önemli tarihler Bahar dönemi
  Mülakatlar ve sonuçlar Haziranda
Ek Bilgiler  
1. Araştırma görevlisi kadrosu var mı ? Evet
2. Program her sene açılıyor mu ? Evet
3. Staj varsa nerede ve süreyle? Var
4. Alttan ders alınıyor mu? Evet, psikoloji lisans derecesi olmayanlar alır.
Öğretim üyelerine nasıl ulaşabilirim?  
     Yrd. Doç. Dr. Reyhan Bilgiç rey@metu.edu.tr
     Doç. Dr. Canan Sümer hcanan@metu.edu.tr

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Üniversite Uludağ Üniversitesi
Fakülte veya Bağlı Olduğu Enstitü Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bölüm Psikoloji Bölümü
Açılan Program Adı/ Bitirme Derecesi M.A.
Kontenjan (2001-2002) 5 kişi
Üniversitenin websitesi http://www.uludag.edu.tr
Başvuruyla ilgili danışılabilecek telefon 224 - 442 86 64

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ADLİ TIP ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS/DOKTORA PROGRAMI

Üniversite İstanbul Üniversitesi
Fakülte veya Bağlı Olduğu Enstitü Adli Tıp Enstitüsü
Bölüm Sosyal Bilimler ABD
Açılan Program Adı/ Bitirme Derecesi Adli Tıp/ M.A. veya M.S.
Kaç Senede Bu Dereceyi Veriyor ? 2 yıl
Programı (ya da bölümü) tanıtan websitesi http://www.istanbul.edu.tr
Üniversitenin websitesi http://www.istanbul.edu.tr
Başvuruyla ilgili danışılabilecek telefon 212 – 588 08 80
Başvuruyla ilgili danışılabilecek e-posta adresi neylan@istanbul.edu.tr
Program Kontenjanı  
     2001 30-35
     2002 (öngörülen) 30-35
Başvuru için Gerekli Belgeler  
     LES EA 50
     KPDS (veya TOEFL) 60
     ÜDS 50
     Başvuru ücreti var
     Mülakat var
     Referans mektubu  
     Niyet Mektubu  
Başvuru için önemli tarihler Ağustos-Eylül veya Aralık-Ocak
Ek Bilgiler  
Finans/ Araştırma Görevlisi Kadrosu Var mı? hayır
Program Düzenli Olarak Her Sene Açılıyor mu? evet
Staj Varsa Nerde ve Süre hayır

[Önceki Sayfa]     [Sonraki Sayfa]

 

 

 
 

Copyright © 2004  Serdar M. Değirmencioğlu